رنگ روغن ترمز خودروی ۲۰۶ و ال ۹۰ چیست؟

برای خودروی ۲۰۶ از کدام رنگ روغن ترمز استفاده کنیم؟ رنگ روغن ترمز ال ۹۰ چیست؟

رنگ روغن ترمز خودروی 206

رنگ روغن ترمز ۲۰۶ و ال ۹۰

روغن ترمز ها را بر اساس DOT طبقه بندی می کنند که دو نوع رایج آن DOT3 و DOT4 می باشد. نوع ۳ روغن ترمز با رنگ زرد یا نارنجی شناخته می شود و رنگ نوع ۴ آبی است. تفاوت این دو نوع استاندارد در میزان تحمل رطوبت و نقطه جوش بوده که روغن ترمز آبی دارای ویژگی های بالاتری است.

برای خودروی ۲۰۶ و همچنین خودروی ال ۹۰ بهتر است از رنگ آبی که همان DOT4 است استفاده شود. ولی توصیه می شود در صورت عدم اطلاع از رنگ روغن ترمز خودروی خودتان به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.