روغن ترمز چیست و چه زمانی باید تعویض و هواگیری شود؟

هواگیری روغن ترمز چگونه است؟ نحوه تعویض روغن ترمز انواع خودرو چگونه انجام می شود؟

تعویض و هواگیری روغن ترمز

روغن ترمز چه زمانی باید تعویض و هواگیری شود؟

روغن ترمز سیالی تشکل شده از یک ترکیب مصنوعی است که اجزای سیستم ترمز خودرو را با انتقال فشار هیدرولیکی از پمپ تا سیلندر ترمز حرکت می‌دهد و سبب فشار لنت ترمز بر دیسک می‌شود.
این روغن تحت دما و فشار بالا کار می‌کند به همین دلیل باید از خواص ویژه ای برخوردار باشد. تبخیر این ماده حیاتی باید بسیار کم باشد ، نقطه جوش آن بالا بوده و در دمای پایین هم یخ نزند ؛ همچنین این روغن نسبت به نفوذ رطوبت و حباب های هوا نیز حساس است.
با گذشت زمان که روغن ترمز رطوبت هوا را جذب کند دیگر آن خاصیت گذشته را نخواهد داشت ؛ به همین دلیل لازم است که روغن ترمز در فواصل زمانی معین تخلیه و با روغن جدید تعویض گردد.

هواگیری یا تعویض روغن ترمز

از نظر مفهوم فرقی با تعویض روغن ندارد،بعبارتی هواگیری به معني تخليه روغن ترمز قديمي از طريق سيلندر اصلي ترمز يا لوله هاي اتصالي و پيچ هواگيري و جايگزين كردن آن با روغن ترمز تازه می باشد.

ضرورت تخلیه و هواگیری روغن ترمز:

  • حذف رطوبت
  • خروج حبابهاي هوايي كه درون سيستم که در زمان تعمیر بوجود آمده اند
  • تخلیه هوا بدلیل آنکه وجود هوا در سیستم ترمز در ترمز گرفتن شدیدا اختلال ایجاد میکند جلوگیری از کاهش نقطه جوش روغن ترم

یک روش ساده

ترمز ها را مي توان بطور دستي هواگيري نمود و شما باید با وصل كردن يك تكه لوله شفاف و بستن آن در محل پيچ هواگيري واقع بر سيلندر تایرها ،از داخل خودرو پدال ترمز را چند بار فشار مي دهيم تا هوا از طريق شلينگ شفاف خارج شود.