قیمت عمده روغن ترمز dot4 یا آبی در مشهد

روغن ترمز‌ها با استاندارد DOT دسته‌بندی می شوند که از pe-dot شروع شده و با DOT2 ادامه پیدا کرده و نهایتا به DOT 5.1 ختم می‌شود. این در حالی است که DOT 3 و DOT4 و DOT 5.1 از کاربردترین روغن ترمز‌ها‌ در بین خودرو‌ها شناخته می‌شوند.

روغن ترمز dot4

قیمت روغن ترمز dot4

انواع استاندارد روغن ترمز و رنگ بندی آن:
-روغن ترمز DOT3 زرد‌رنگ
-روغن ترمز DOT4 آبی‌رنگ
-روغن ترمز DOT5 سبز رنگ
از آنجایی که سیستم‌های ترمز خودرو‌ها متناسب با یک روغن ترمز طراحی شده است، نمی‌توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد و از همه مهم‌تر اینکه نباید این دو نوع روغن ترمز را در یک سیستم ترمز با هم مخلوط کرد. هر چند دلیل خاصی برای استفاده از یک روغن ترمز به جای دیگری گفته نشده است و حتی برخی از افراد کارشناس، تعویض روغن ترمز از یک نوع به نوع دیگر را به شرط تخلیه کامل سیستم و پر‌کردن دوباره و کامل با نوع دیگر، مشکلی نمی‌دانند اما برخی نیز عدم سازگاری لاستیک‌های نشت‌بندی و آب‌بند‌های موجود در سیستم را با یک روغن ترمز دیگر از دلایل عدم تعویض نوع روغن ترمز می‌دانند که ممکن است منجر به خوردگی و فرسودگی آنها شود

نقطه جوش روغن ترمز آبی و زرد:

نقطه جوش روغن ترمز  DOT3 در حدود ۲۱۰ درجه سانتیگراد است و این فاکتور برای روغن ترمز DOT 4 در حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. این در حالی است که اگر رطوبت به این دو روغن ترمز وارد شود، نقطه جوش آنها به ترتیب به ۱۴۵ و ۱۵۵ درجه سانتیگراد کاهش پیدا خواهد کرد

روانکاران ایران زمین انواع مختلف روغن ترمز را با برند های متفاوت داخلی و خارجی بصورت عمده برای شما همکاران عزیز در مشهد مقدس توزیع می کند